SELAMAT DATANG KE SRI BRIDAL COLLECTION. ABADIKAN KENANGAN ANDA BERSAMA KAMI

TEMPAHLAH SEKARANG!! JANGAN TUNGGU

SEHINGGA SAAT AKHIR!!!!

Friday, July 23, 2010

SELAMAT BERPUASA...

SRI BRIDAL STAND CAKE 3 TINGGKAT + PEDANGharga sewa tidak termasuk pakej stand cake + pedang (RM 150)


*Segala perubahan harga adalah tertakluk pada terma dan syarat. Pihak kami berhak meminda mana-mana harga atau syarat tanpa notis. Semua barang/peralatan yang disewakan adalah berkeadaan baik dan sekiranya terdapat kerosakan/kecatcatan pihak pelanggan perlu menggantinya atau membayar gantirugi selepas penilaian kerosakan dibuat. Harap maklum (Sri Bridal Collection).

Thursday, July 15, 2010